Kontakt

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"

39-300 Mielec
ul. Krótka 5

Prezes zarządu:

+48 017 773 32 85

Biuro rachunkowe:

srwk@srw.mielec.pl

Centrala:

tel. +48 017 773 32 83
tel. +48 017 773 32 84
tel. +48 017 773 32 86
e-mail: srws@srw.mielec.pl

Hurtownia stali:

Wola Mielecka 607
39-300 Mielec

tel. +48 017 586 36 13
fax. +48 017 583 25 48
e-mail: srwb@srw.mielec.pl

Konto:

PEKAO S.A. GRUPA PEKAO S.A. I o/Mielec
71 1240 2656 1111 0000 3793 0884
NIP 817-00-05-242