Polityka Prywatności

Strona www.srw.mielec należy do Spółdzielni Rzemiślniczej WIELOBRANŻOWA w Mielcu, jako właściciel tego serwisu, w stosunku do swoich klientów i użytkowników serwisów SRW będzie stosował opisaną poniżej Politykę Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformujemy drogą elektroniczną wszystkich użytkowników, których adresy są w bazie adresowej. Każdego klienta i użytkownika należących do SRW serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.wielobranzowa.com.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę: pod żadnym pozorem nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników naszych serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie rejestruj się na naszych serwisach internetowych oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez SRW.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów możesz zostać poproszony(-na) o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony(-na), to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zgłoszeniowych czy ofertowych będziesz proszony(-na) o podanie pełniejszych danych osobowych lub firmowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja

Prenumerata elektronicznych publikacji serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi naszą publikację. Imię pozwala zwracać się do użytkowników po imieniu. Z subskrypcji można zrezygnować w każdym czasie, bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do SRW mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.