ZŁOTY JUBILEUSZ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

 

ZŁOTY JUBILEUSZ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZEJ "WIELOBRANŻOWEJ" W MIELCU (1964-2014) (20.11.2014)

 

Galeria zdjęć (Uruchom na pełnym ekranie)

Uroczyste obchody 50-lecia działalności Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Mielcu (1964-2014) rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji członków i pracowników Spółdzielni. Mszę Świętą odprawił oraz homilię wygłosił ks. Janusz Kłęczek Proboszcz Bazyliki Mniejszej p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Następnie w części oficjalnej zaproszonych gości m.in. Prezesa  Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie pana Jerzego Bartnika, Prezydenta Miasta Mielca pana Janusza Chodorowskiego, przedstawicielkę Marszałka Województwa panią Joannę Rębisz, Prezesów Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie p.p. Emila Kunysza i Mieczysława Kroczka, Dyrektora Izby pana Józefa Lachcika, Dyrektora Centrostalu S.A. w Kielcach pana Andrzeja Bryka, Dyrektora PUP w Mielcu pana Stanisława Stachowicza, Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. pana Zdzisława Klonowskiego, oraz przybyłych członków i pracowników Spółdzielni – powitał Przewodniczący Rady Sp-ni pan Andrzej Nosek, a krótki rys historyczny funkcjonowania Spółdzielni w minionych 50 latach przedstawił Prezes Zarządu pan Zygmunt Trybulec. Przybyli reprezentanci tak wielu instytucji i firm współpracujących podkreślili znaczące miejsce Jubilatki  w branży metalowej nie tylko na mapie rodzimego miasta czy Powiatu, ale też województwa Podkarpackiego. W dalszej części uroczystości Prezes Związku Rzemiosła Polskiego pan Jerzy Bartnik w asyście Prezesów Izby panów Emila Kunysza i Mieczysława Kroczka udekorował 13 członków i pracowników Spółdzielni odznaczeniami resortowymi za zasługi dla Rzemiosła Polskiego: Honorową Odznaką Rzemiosła – 1 osoba, 6 osób - srebrnymi i 6 osób - złotymi Medalami im. Jana Kilińskiego oraz platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” panią Martę Krempa. Na koniec uroczystości odbyła się część artystyczna. 


Krótki rys historyczny
 

13 października 1963 roku z inicjatywy małej grupki rzemieślników częściowo zrzeszonych w Spółdzielni w Tarnobrzegu pod patronatem Stronnictwa Demokratycznego oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu zostało zwołane Założycielskie Walne Zgromadzenie. Na mocy uchwały tego pierwszego Zgromadzenia została powołana do życia Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. Rejestracja natomiast nastąpiła rok później na mocy Postanowienia wydanego przez Sąd Powiatowy w Rzeszowie Wydz. Ksiąg Publicznych, otrzymując osobowość prawną. 

 

Założycielami Spółdzielni i jej pierwszymi członkami była grupa 26 osób. Byli to:  

 1. Babula Franciszek
 2. Kozłowski Jan
 3. Zadaj Józef
 4. Pastuszak Marian
 5. Orłowski Ryszard
 6. Kania Stanisław
 7. Garbacz Edward
 8. Przybyłko Józef
 9. Działowski Mieczysław
 10. Ingram Edward
 11. Rzadki Józef
 12. Polit Stanisław
 13. Toczyński Władysław
 1. Dziak Dionizy
 2. Gajda Kazimierz
 3. Mazurek Marian
 4. Mika Ludwik
 5. Różycki Jan
 6. Indyk Antoni
 7. Zellner Kazimierz
 8. Murowicz Tadeusz
 9. Dziekan Józef
 10. Biesiadecki Czesław
 11. Strzała Tadeusz
 12. Olejnik Władysław
 13. Ziobro Czesław

 

Celem Spółdzielni było prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zrzeszonych rzemieślników wykonujących usługi na rzecz ludności, gospodarki uspołecznionej oraz wykonujących produkcję rynkową, eksportową oraz kooperacyjną.

Pierwszą siedzibą Spółdzielni był budynek przy ul. Kilińskiego 16. Pierwszym przewodniczącym Rady został wybrany Pan Franciszek Babula, a Prezesem Zarządu Pan Strzała Tadeusz. W 1973 roku nastąpiła reorganizacja całego rzemiosła polskiego. Powstał Centralny Związek Rzemiosła, a w terenie Izby Rzemieślnicze. Reorganizacja nastąpiła również w naszej Spółdzielni, w wyniku której m.in. zmieniono jej nazwę na : Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”, która przetrwała do dnia dzisiejszego.

Więcej informacji o historii, kolejnych losach, oraz aktualnej działalności znaleźć można w niżej wymienionej publikacji.

 

Jesienią 2014 r. ukazała się w Mielcu książka pt. Złoty jubileusz działalności Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu, którą opracował Józef Witek. Konsultantami byli: Teresa Batog, Anna Maj i Zygmunt Trybulec. W opracowaniu wykorzystano liczne zdjęcia archiwalne oraz akwarele Stanisława Mityka i rysunki Mirosława Maciągi. Korekty dokonała Elżbieta Witek. Wydawcą i wykonawcą, składu, druku i oprawy, na zlecenie Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu był Zakład Poligraficzny ś.p. Zbigniewa Gajka w Mielcu. Była to jedna z jego ostatnich edycji drukarskich. Format książki A-4, oprawa twarda i 184 barwnych stron na kredowym papierze.


Publikacja zawiera następujące części i rozdziały:

Wstęp;

Słowo od prezesa Zarządu Spółdzielni;

Rozwój mieleckiego rzemiosła na tle dziejów miasta;

50 lat działalności Rzemieślniczej Spółdzielni „Wielobranżowej:;

Rozpoczęcie działalności Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu - 1964 r.;

Przekształcenie na Rzemieślniczą Spółdzielnię „Wielobranżową” - 1973 r.;

Funkcjonowanie w nowych warunkach ustrojowych - po 1989 r.;

Technika XXI wieku w zakładach prowadzonych przez członków Spółdzielni.
oraz aneksy:

 1. Statut Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu;
 2. Struktura organizacyjna Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu (zatw. 28.12.2005);
 3. Rada i Komisja Rewizyjna Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu (1964-1973) i Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu (1973-2014);
 4. Sylwetki przewodniczących Rady Spółdzielni;
 5. Zarząd Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu (1964-1973) i Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu (1973-2014);
 6. Sylwetki prezesów Zarządu Spółdzielni;
 7. Rejestr członków Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu (1964-1973) i Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu (1973-2014);
 8. Lista pracowników Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu (1964-1973) i Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu (1973-2014);
 9. Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu.

Publikację kończy obszerna bibliografia.  

UWAGA
Istnieje możliwość nabycia książki pt. Złoty jubileusz działalności Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Mielcu przez byłych członków oraz osoby zainteresowane, w sekretariacie Spółdzielni.

Autor: Administrator, 2015-02-03